Hea teada

Siit leiate kiiresti ja mugavalt vastused kõikvõimalikele terast puudutavatele küsimustele.

Selle töö juures on meile suureks abiks Tallinna Tehnikaülikooli professor Priit Kulu, kelle koostatud ja 2001. aastal väljaantud käsiraamatust pärinevad tabelid annavad hea ülevaate teraste liigitusest, tähistusest, eurostandarditest, markeeringust, keemilisest koostisest ja mehaanilistest omadustest.

MATERJALID