KASUTUSVALDKONNAD

“READY CAGE”

ARMATUURTOODETE TÄISLAHENDUS

Lahendus „Ready Cage“ tõstab tootlikkust nii elemenditööstuses kui ka ehitusplatsil. Sarrusterase painutamine Exmet RSE-s pakub ehitusettevõtetele märgatavat kokkuhoidu, tõhustab ajakasutust ning tagab armatuurlahenduse kindla kvaliteedi. Lisaks vabaneb kliendil tööjõuressurssi teiste projektide jaoks.

MEIE TÖÖ RAKENDUSES

PAKUME TUGE EHITISTELE JA EHITAJATELE

“CUT AND BEND”

"CUT AND BEND" – suurem tootlikkus, väiksem materjalikadu

Võrreldes tavaliste armatuurilõikurite ja -painutajatega suurendavad Exmet RSE  automaatsed armatuuritöötlemise masinad tootlikkust töötaja kohta kuni viis korda.

Mitme objekti töötlemise koondamisel ühte tehasesse väheneb materjalikadu, sest tänu kombineeritud lõikefunktsioonile on võimalik ühest standardpikkuses armatuurvardast välja lõigata eri lõikepikkusi. Väiksem materjalikadu tähendab ühtlasi väiksemat keskkonnakoormust vanametalli töötlemisel.

Exmet RSE tehase armatuuritöötlemise masinatega saavutame lõike- ja painutustäpsuse vastavalt ±5 mm ja ±1 kraad. Ühtlaselt joondatud tooted parandavad montaaži ja paigalduse töövõimet ning tagavad hoone või infrastruktuuriobjekti ehitustäpsuse.

Meie saame garanteerida, et armatuurtooted vastavad kõige kõrgematele nõuetele.