TIIMI

Nuorekas ja yhteen hiileen puhaltava henkilöstö on merkki yrityksen kunnianhimosta. Johtajien kannalta on tärkeää, että yritys tunnetaan luotettavana työnantajana, koska silloin sopivat ihmiset löytävät itse tiensä sinne. Siitä, kuinka suuri rooli on työnantajan suosittelemisessa tuttaville, saimme aavistuksen keskustellessamme työntekijöiden kanssa.

“Kun hain opintojen jälkeen harjoittelupaikkaa, valitsin Taverpro OÜ:n (nykyisin Exmet Services OÜ), koska sillä oli markkinoilla hyvä maine”, kertoo teknikko ja työnjohtaja Artjom viisi vuotta sitten tekemästään päätöksestä tulla yritykseen. Hän tunsi rakennusalaa jo nuoruudestaan. Loogisena jatkona hän meni Tallinnan teknilliseen yliopistoon opiskelemaan rakennusalaa. Harjoittelukauden jälkeen Artjom jäikin töihin Exmet Servicesin palvelukseen: “Harjoittelun aikana kävi ilmi, että täällä kaikki sopi. Ihmiset ovat valmiita auttamaan, työolosuhteet hyvät enkä osaakaan toivoa mitään parempaa”, lisää Artjom.

Myös Tallinnan teknillisen yliopiston tuotantotekniikan linjalta valmistunut ja nykyisin levytyöosaston johtajana toimiva Arvo toteaa yrityksen maineen markkinoilla. “Tutut lähettivät minulle työpaikkailmoituksen ja kehottivat hakemaan töitä yrityksestä, koska täällä on mahtavat johtajat”, muistelee Arvo. Hänellä on runsaasti kokemuksia projektinhallinnasta ja aluksi hän tulikin yritykseen konetekniikan projektipäälliköksi. Puoli vuotta myöhemmin oli aika vastata uuteen haasteeseen levytyöosaston johdossa. Nyt hän on ollut yrityksessä hieman yli vuoden. Arvo pitää siitä, että yritys kehittyy äärettömän nopeasti, kunnianhimoa riittää ja kehittymismahdollisuudet ovat vielä suuremmat. “Haasteista ei tule pulaa, mutta se on erinomainen tapa täydentää tietojaan”, sanoo Arvo.

Projektipäällikkö Mikk oli lukenut Äripäev-lehdestä artikkelin Exmet Services OÜ:n kasvusuunnitelmista ja visiosta ja se kiinnosti häntä. Tallinnan teknillisen yliopiston rakennustekniikan linjalta valmistuneelle ja koko elämänsä rakennusalalla toimineelle miehelle soitti eräänä päivänä rekrytoija, joka tiedusteli, haluaisiko Mikk tulla keskustelemaan johtajien kanssa. “Ihan järkevää on tarkistaa välillä oma markkina-arvo”, hän nauraa. Itselleenkin yllätyksenä Mikk totesi tulevansa Taavin ja Atsin kanssa niin hyvin juttuun, että päätti tulla mukaan yritykseen. Häntä odottivat hyväntahtoiset kollegat, joiden ansiosta sopeutuminen oli helppoa. Tätä nykyä Mikk on ollut yrityksessä töissä vuoden. “Työ on mielenkiintoista, muuten en tekisi sitä. Meillä on paljon jännittäviä projekteja ja tietysti myös haasteita. Merkittävä bonus on itse asiassa myös sairausvakuutus”, Mikk luettelee omalta kannaltaan positiivisia asioita. 

Myös laatujohtajana ja hitsauskoordinaattorina toimiva Pavel, jolle yritystä suositteli entinen kollega, tunsi heti, että johtajien kanssa synkkaa. Pavelilla oli vaihtoehtoina vielä kolme tarjousta eri yrityksiltä, mutta kehittymismahdollisuudet Exmet Servicesissä herättivät heti mielenkiinnon. Pavel on valmistunut Tallinnan teknillisestä yliopistosta tuotantotekniikan linjalta ja on aiemmin työskennellyt teknikkona. Pavel arvostaa nykyisen työn monimuotoisuutta ja mahdollisuutta suorittaa erilaisia tehtäviä. Rusinana pullassa on miellyttävä ilmapiiri ja tiimi, jonka kanssa yhteistyö sujuu. Pavel on ollut yrityksessä kaksi vuotta.

Sanotaan, että ilmaisia lounaita ei ole olemassa. Mutta Exmet Services tarjoaa kehittymismahdollisuuksien ohella myös lounaan työntekijöilleen. Teknikko Mark arvostaa sitä sekä työoloja nykyisessä yrityksessä. Muiden tavoin myös Mark tuli yhtiöön entisen työkaverin välityksellä. Siitä on jo kaksi ja puoli vuotta. Exmet Servicesillä on muun muassa uudet koneet ja se on mekatroniikkaa opiskelleelle miehelle olennainen seikka. Ensimmäinen työ oli toimia plasmaoperaattorina, sen jälkeen hän siirtyi teknikoksi. Myös Mark vahvistaa, että tiimi on ensiluokkainen.

Exmet Servicesin suunnitelmista ryhtyä tuotantoalalle kuuli myynti-insinööri Stenin entinen työkaveri. Nämä tiedot hän välitti myös Stenille, kun tämä alkoi etsiä uutta työpaikkaa. Hänellä oli aiempaa kokemusta laseroperaattorin työstä, Exmet Servicesissä hän aloitti plasmateknikkona. Kolmen työssäolovuotensa aikana Sten on osallistunut myös tuotanto-osaston perustamiseen. Stenillä ei ole alan koulutusta, mutta hän on erittäin opinhaluinen ihminen, joka sukelsi pää edellä uusiin vesiin. Yritys on tarjonnut hänelle jatkuvasti uusia kehittymismahdollisuuksia. “Koulutusmahdollisuudet taataan, jos ne palvelevat tavoitetta ja ovat perusteltuja. Minua kiinnostaa sekä yrityksen että omakin kehitykseni. On virkistävää nähdä myös se, että johtajien ja työntekijöiden väliset suhteet ovat avoimia”, sanoo Sten.

Tuotantokoordinaattori Siim soitti itse yhdelle johtajista, Atsille, ja ilmoitti aikovansa tulla töihin yritykseen. “Minua kiinnostaa yrityksen kunnianhimo ja mahdollisuus osallistua kehitykseen. Täällä on paljon mahdollisuuksia kokeilla eri ammatteja, jolloin voi löytää juuri sen, joka sopii itselleen kaikkein parhaiten. Jos vain halua riittää, kukaan ei estele”, yrityksessä kahdeksatta kuukautta työskentelevä Siim kertoo ajatuksistaan.

“Täällä ei ole erillisiä lokeroita, joihin ihmiset yritettäisiin sovittaa. Pikemmin annetaan mahdollisuus löytää omat lahjansa”, lausuu rahoitusjohtaja Herman. Tallinnan teknillisessä yliopistossa yritysrahoitusta opiskellut Herman tuli yhtiöön aluksi assistentiksi. Herman ja Taavi ovat veljeksiä ja Herman arvostaakin mahdollisuutta olla etulinjalla todistamassa yrityksen nopeaa kasvua ja kehitystä. Neljän työvuoden aikana on kehitystä riittänyt ja Herman on itse löytänyt paikkansa rahoitusjohtajana.

“Minulle tärkeintä ovat työkaverit. Heidän ansiostaan sopeutuminen sujui helposti eikä jännitteitä ole”, kuvaa myynti-insinööri Svetlana itselleen olennaista. Svetlanalla on kokemuksia samantyyppisestä työstä ja hän haki työtä hetken mielijohteesta tuntiessaan, että Exmet Services voisi olla yritys, josta voisi löytyä hänelle sopiva työ. Hän on kehittänyt taitojaan yhtiössä pian jo kahden vuoden ajan.

Exmet Services OÜ:n henkilöstön yhteisiä ja olennaisia arvoja ovat ihmiset, yrityksen kunnianhimo, omien kykyjen löytäminen ja käyttöönotto, johtamistyyli ja työolosuhteet. On selvää, että yritys tarjoaa runsain mitoin kehittymismahdollisuuksia, mutta kuitenkin vain niille, jotka haluavat itsekin todella panostaa siihen.

TERÄKSISET IHMISET YHDEN PUHELUN PÄÄSSÄ

KONTOR JA TUOTANTO

HYÖDYLLISTÄ