TOIMINNANJOHTAJA

Tähtäimessä teollisuuden houkuttelevimman työnantajan arvonimi

 “Aina voi oppia uusia ammattitaitoja ja täydentää tietojaan. Ansioluetteloa tärkeämpi on mielestäni se, että uusi henkilö sopii olemukseltaan joukkoon.” Näillä sanoilla luonnehtii Exmet Services OÜ:n toimitusjohtaja Taavi Vesiaid näkemyksiään. Tallinnan teknillisessä yliopistossa rakennusalaa opiskelleella miehellä on runsaasti kokemusta sekä projektijohtamisesta että myynnistä. Hän pitää nimenomaan myyntikokemusta myös yrityksen johtamisen kannalta äärettömän tärkeänä. “Tunnen markkinat paremmin ja koska sektoreita, joilla toimimme, on paljon, pidän tarpeellisena olla perillä tilanteesta. On yrityksiä, joista minulle soitetaan neuvojen kysymiseksi. Voin neuvoa muita ainoastaan omien kokemusteni pohjalta. Uskon myös, että yritysjohtajana minulla tuleekin olla laaja näkemys”, Taavi selittää perusteellisten tietojen tarpeellisuutta.

Exmet Servicesin perustaminen on ennen kaikkea tarina kahdesta nuorukaisesta – toimitusjohtaja Taavi Vesiaidista ja tehtaanjohtaja Ats Metusalasta – jotka eivät vaikeuksista huolimatta luovuttaneet. Taavi ja Ats perustivat yhtiön nimeltä Tavepro OÜ vuonna 2012. Ensimmäinen toimintavuosi oli täynnä koettelemuksia eikä vuoden lopussa ollut selvää, jatketaanko ylipäätään toimintaa. Aloitettiin nimittäin primitiivisistä tuotteista ja töitä tehdessä oli alussa osallistuttava itsekin sekä sikaloiden että navetoiden aitausten asentamiseen. “Jälkikäteen arvioituna olisi ollut helpompaa luovuttaa. Nyt tiedän, että meillä ei ollut tarvittavia tietoja ja taitoja. Ne tulivat työn myötä ja omista virheistä oppimalla. Ensimmäisen vuoden päättyessä meillä ei ollut mitään muuta kuin itsemme, joten keskityimme ennen kaikkea projektinhallintaan. Päätimme aloittaa nollasta. Emme olisi voineet toimia näin, jos meillä ei olisi ollut perheiden muodossa niin suuria taustavoimia. Tiesimme, että meillä on turvallinen kotirintama, joten uskalsimme ottaa enemmän riskejä”, Taavi kuvaa voitettuja vaikeuksia. Prosessin myötä syntyi myös visio ja tuli selväksi, että on tärkeää erottua muista markkinoilla olijoista juuri asiakaskeskeisellä suhtautumisella. Asiakkailta onkin tullut siitä hyvin paljon positiivista palautetta. Myös ratkaisuihin keskittyminen on tältä osin tärkeä avainsana. Kun ilmenee ongelmia, keskitytään niiden ratkaisemiseen, ei niinkään syyllisten etsintään. Ensimmäisen vuoden koettelemusten jälkeen yhtiö on ollut jatkuvassa nousussa. Sen ovat huomanneet myös ulkopuoliset tarkkailijat. Suurimpiin materiaalien toimittajiin kuuluva Exmet OÜ tarjoutui ostamaan enemmistöosakkuuden Taveprossa. Vuonna 2020 liityttiin Exmet Groupiin ja uudeksi nimeksi tuli Exmet Services OÜ.

Toimitusjohtajana Taavi ymmärtää, mikä on tärkeää yrityksen työntekijöille. Taavin ovi on omille ihmisille aina auki ja hän arvostaa sitä, että hänen puoleensa uskalletaan kääntyä. Taavi uskoo myös, että yritys on varmasti matkalla sektorin houkuttelevimman työnantajan arvonimeä kohti. Sen nimissä ponnistellaan joka päivä. “Yritys voisi olla sellainen paikka, jossa ihmiset tahtovat työskennellä myös muusta syystä kuin palkan saamiseksi. Työntekijöiden lojaalius ja yrityksessä pysyminen ovat nekin hyvin tärkeitä indikaattoreita. Uskon, että meidän nykyinen joukkomme on sellainen, jossa vedetään yhtä köyttä ja ymmärretään myös huumoria. Tulemme keskenämme hyvin toimeen, myös työajan ulkopuolella. Hyvin paljon erilaisia ihmisiä toimii yhdessä, mutta juuri se on antoisaa. Paino on varmasti sanalla “yhteistyö”, koska olemme palvelukeskus ja pidämme kaikkia sektorin yrityksiä kumppaneina, ei kilpailijoina. Haluamme, että asiakkaat tuntisivat meidät ongelmattomien täysratkaisujen tarjoajana”, Taavi avaa näkemyksiään toimivasta tiimistä. Hän rohkaisee työntekijöitä kertomaan myös koulutustoiveistaan. Jos ihmiset tuntevat itse haluavansa kehittyä ja myös kertovat siitä, ei ole syytä kieltäytyä.

Kiivaasta elämänrytmistä huolimatta Taavi ymmärtää myös työn ja perhe-elämän tasapainon merkityksen. “En ole sellainen johtaja, joka on vuorokauden ympäri töissä, enkä odota sitä myöskään työntekijöiltäni. Mielestäni töissä ollessa pitäisi painopisteen olla työn tekemisessä ja kotona perheessä”, Taavi tiivistää mielestään olennaisimman.

 

TERASED INIMESED ÜHE KÕNE KAUGUSEL

KONTOR JA TOOTMINE