Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

 • UPE Karp
 • UNP Karp
 • Ümartoru
 • Ümarraud Kalibreeritud
 • Ümarraud
 • U-Profiil
 • Nurkraud
 • Nelikanttoru
 • Nelikant
 • Lehtteras Kuumvalts
 • Lehtteras Külmvalts
 • Lattraud
 • IPE Tala
 • INP Tala
 • HEB Tala
 • HEA Tala
 • Armatuurraud

ARMATUURRAUD

Armatuurraud ehk betoonisarrusteras on kuum- või külmvaltsimise teel toodetud latt, mis on mõeldud eelkõige pragude tekkimise vältimiseks ehituskonstruktsioonides (vundament, sein ja vahelagi). Armatuurraud on valmistatud keevitatavast terasest (süsiniku ekvivalendi arv on suhteliselt madal) ja sellest valmistatakse erineva pikkusega latid läbimõõduga alates 4-st kuni 50 mm-ni (standardi EN 10080 kohaselt).

Soomes kehtivate standardite kohaselt (nt SFS 1215) sisaldab armatuurraua tähistus ka terase keevitatavuse (W) ja armatuuri nakkevõime (H) hinnangut, nt A500HW. Segadust võib tekitada müügil oleva hollandi nõuete järgi  valmistatud armatuuri tähis, nt. FeB500HWL. Kehtivas normis (NEN 6008:2008) on tähise lõpus olev tarnetingimuste tähis (HKN, HWL ja HK) asendatud armatuuri klassi tähisega, vastavalt A, B ja C, nt B500B.

Armatuuri klassi järgi määratud armatuuri teraste mehaanilised omadused on erinevad. Mehaaniliste omaduste, tõmbetugevuse ja voolepiiri suhe (Rm /Re) ning katkevenivuse (A, %) suurused, sõltuvalt armatuuri klassist (plastsusgrupist) on vastavalt vahemikes 1,05 kuni 1,35 ja 2,5 % kuni 7,5 %. Kasutamise seisukohast tähendab see, et A armatuuri klassi sarrusteras on kõrgema tõmbetugevusega, kuid madalama katkevenivusega ehk teras on vähem plastne võrreldes B või C klassiga.

Sele 1. Terasest B420 (BSt420S, tunnusnumber 1.0428, standardi DIN 488 järgi).

Sele 2. Terasest B500 (BSt500S, tunnusnumber 1.0438, standardi DIN 488 järgi).

Armatuurile ribide või soonte kujul loodav muster on toodud selel 1-3. Ribistatud armatuurraua terase mark on tavaliselt märgitud S tähega (reinforced steel bar) ja soonitud armatuur on märgitud M tähega (reinforced steel fabric), nt. BSt500M või A500S. Tähise esimene täht määrab armatuuri klassi (plastsusgrupp), mis võib-olla A, B või C vastavalt EN 10080 standardi erinevatele osadele. Armatuuri terase marki tähistuses olev number näitab selle määratud voolepiiri Re (või tingliku voolepiiri Rp0.2) suurust N/mm2 ühikutes ehk pinget, mille ületamisel armatuurraud hakkab plastselt deformeeruma (voolama).

Ribistatud armatuuril valmistatavate ribide kuju võib olla erinev. Ribide kuju (nurk ja vahekaugus) sõltuvad nii armatuurraua läbimõõdust kui ka tootja asukohariigist. Ribide paigutuse määravate nurkade (β, β1 ja β2, vt sele 1 ja 2) suurused on tavaliselt vahemikus 35-75 kraadi ja ribide vahekaugus (c, vt sele 1 ja 2) on alates 0,4d kuni 1,2d, kus d on armatuurraua läbimõõt.

Soonitud armatuuril valmistatavate soonte kuju parameetrid on samad – soone nurk (β, vt sele 3) ja vahekaugus (c, vt sele 3). Sarnaselt ribistatud armatuurile on soonte nurgad tavaliselt vahemikus 35 kuni 75 kraadi ja vahekaugused on peaaegu samad ehk alates 0,4d kuni 1,5d. Soonte laius (b) sõltub armatuuri läbimõõdust ja on tavaliselt alates 0,2d kuni 1,0d.

Sele 3. Terasest B500 (BSt500M, tunnusnumber 1.0466, standardi DIN 488 järgi).

Korrosiooni vältimiseks on ka armatuurraud sarnaselt muudele terastoodetele Exmeti laos täielikult katuse all.


КАЛЬКУЛЯТОР
KALKULAATOR
CALCULATOR
LASKIN