Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

 • UPE Karp
 • UNP Karp
 • Ümartoru
 • Ümarraud Kalibreeritud
 • Ümarraud
 • U-Profiil
 • Nurkraud
 • Nelikanttoru
 • Nelikant
 • Lehtteras Kuumvalts
 • Lehtteras Külmvalts
 • Lattraud
 • IPE Tala
 • INP Tala
 • HEB Tala
 • HEA Tala
 • Armatuurraud

Nelikant

NELIKANT on kuumvaltsitud, ruudukujulise ristlõikega profiil. Nelikantprofiili kasutakse enamasti toorikuna tasapinnaliste detailide või konstruktsioonielementide valmistamisel. Nelikantprofiilidest freesimise ja lihvimise teel lõiketöödeldatud detaile saab kasutada nii ehituses (tugielemendid, metalsed aluslatid, kinnituslatid) kui ka masinaehituse (liistud, lattide osad, rakiste elemendid jne) elementidena, kus ruudukujulistest profiilidest valmistatud osad ühendatakse keevitamise või mehaanilise kinnitamise (poldid, mutrid, needid, klambrid) teel.

Standardsed nelikantprofiilid on valmistatud hästi keevitatavast mittelegeerkonstruktiooniterasest (süsiniku ekvivalendi arv on suhteliselt madal, nt. S235, S275, S355 jne EN 10025 järgi), kus kuumvaltsitud nelikant profiilide külgede pikkused a (vt sele 1) vastavad standardile EN 10059. Nelikantprofiile valmistatatakse normaalpikkustega 3 kuni 13 meetrit. Ruudukujuliste profiilide külgede kõrgused jäävad standardi EN 10059 kohaselt vahemikku 8 – 150 mm. Külgede kõrguste hälbed on ±0,4 kuni ±1,8 mm.

Sele 1. Ruudukujulise profiili geomeetria.

Ruudukujulise profiili (nelikant) tähistus koosneb kolmest elemendist: kuju nimetusest standardi järgi; nelikantprofiili külgede kõrguse ning profiili materjali standardi numbrist ja margitähisest. Näiteks ruudukujulise profiili külgede kõrgus on 80 mm ning nelikantprofiil on valmistatud ehitusterasest S235 (voolavuspiir on minimaalselt 235 MPa), mille löögisitkus temperatuuril 20 ºC on vähemalt 27 J, siis õige tähis on Ruudukujuline profiil EN 10059 – 80×6000 F steel EN 10025 – S235JR. Kasutatud tähis F näitab, et tegemist on normaalpikkuses valmistatud profiiliga. Vaikimisi toodetavad pikkused tähistatakse tähega M ja täppispikkused tähega E standardi EN 10059 kohaselt.

Analoogsete mõõtmetega, külgede pikkusega 6 – 200 mm valmistatakse ka GOST-i 2591 järgi. Nelikantprofiile valmistatakse normaalpikkustes 2 – 12 meetrit.

Materjali tugevuse poolest on nelikantprofiilide tugevused (vastupanumomendid) telgede suhtes võrdsed ning seda sümmeetrilise kuju tõttu. Nii horisontaalse (x-x) kui vertikaalse telje (y-y) suhtes nelikantprofiili koormates tekib läbipaine (vt sele 2). Võrreldes nelikanttoru profiiliga on sama külgseina pikkusega nelikantprofiili jooksva meetri mass kolm korda suurem ja vastupanu paindele (jäikus) on kaks korda suurem. Valtsimisest tingitud vertikaalse telje (y-y) suhtes on võimalik kuju hälve (vt sele 3) sõltuvalt tala suurusest 1,5 – 4,5 mm.

Seledel 2 ja 3 on näidatud nelikantprofiilide sirgjoonelisuse hindamise skeemid. Mõlema telje suhtes sirgjoonelisuse kõrvalekalle standardsest suurusest (hälve) võib ulatada kuni 0,4 % profiili pikkuse järgi. Profiilidel külje pikkusega alla 25 mm sirgjoonelisuse hälve ei ole EN 10059 standardiga määratletud.

Sele 2. Horisontaalse telje suhtes nelikant profiili sirgjoonelisuse hindamise skeem, standardi EN 10059 järgi.

Sele 3. Vertikaalse telje suhtes nelikant profiili nelinurkse kuju hindamise skeem, standartide EN 10059 järgi.

 • S235JR+AR – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 235 MPa), mille löögisitkus temperatuuril 20 ºC on vähemalt 27 J ehk JR ja AR näitab seda, et profiil on väljastatud valtsitult;
 • S355J2+AR – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 355 MPa), mille löögisitkus temperatuuril -20 ºC on vähemalt 27 J ehk J2.

Ehitusterastele S235, S275 otsesed GOST-i vasted on St3ps,sp (Ст3пс,сп) ja St4ps,sp (Ст4пс,сп).

Sarnaselt muudele materjalidele on ka nelikant profiilid Exmeti laos ümbritsevate keskkonna mõjude eest kaitsmiseks ning korrosiooni vältimiseks katuse all.


КАЛЬКУЛЯТОР
KALKULAATOR
CALCULATOR
LASKIN