Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

 • UPE Karp
 • UNP Karp
 • Ümartoru
 • Ümarraud Kalibreeritud
 • Ümarraud
 • U-Profiil
 • Nurkraud
 • Nelikanttoru
 • Nelikant
 • Lehtteras Kuumvalts
 • Lehtteras Külmvalts
 • Lattraud
 • IPE Tala
 • INP Tala
 • HEB Tala
 • HEA Tala
 • Armatuurraud

Nelikanttoru

NELIKANTTORU on valtsitud terasribast kuum- või külmpainutatud, servasidpidi kokkukeevitatud, ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega profiil. Väikese ristlõike ent samas suure jäikusega nelikanttoru leiab laialdast kasutust nii ehitusobjektidel (postid, lagede ja vahepõrandate tugi elemendid) kui masinaehituse (raamide osad, rakiste elemendid) elementidena. Torude erinevad osad ühendatakse keevitamise või mehaanilise kinnitusvahendite (poldid ja mutrid, needid, klambrid) abil.

Standardsed nelikanttorud on toodetud hästi keevitatavast mittelegeerkonstruktiooniterasest (süsiniku ekvivalendi arv on suhteliselt madal, nt S235, S275, S355 jne, EN 10025 järgi), kus külmvaltstorude küljapikkused ja seinapaksused (standardi EN 10219 kohaselt) on  ruudukujuliste kuumvaltstorude mõõtmetest (standardi EN 10210 järgi) väiksemad. Samuti on ka ristkülikukujuliste külmvaltstorude ja kuumvaltstorude mõõdud erinevad ning vastavavad standardites EN 10219 ja EN 10210 esitatud nõudmistele. Nelikanttoru valmistatud normaalpikkused on 4 – 16 m.ühikutes ehk pinget, mille ületamisel armatuurraud hakkab plastselt deformeeruma (voolama).

Ruudukujulised kuum- ja külmvaltstorud on ristlõike poolest samad (vt Sele 1), ent tulenevalt terase parematest deformeerimisomadustest kuumutatud olekus on kuumvaltsitud nelikanttorusid võimalik toota suuremate küljepikkuste (B) ja seinapaksustega (T). Samas on nii kuumalt kui külmalt valtsitud nelikanttorude välimiste nurkade raadiused R maksimaalselt võrdsed 3T.

Ruudukujuliste külmvaltstorude külgede suurused on alates 20×20 kuni 400×400 mm ja seinapaksused 2,0 kuni 16 mm (standardi EN 10219 kohaselt). Ruudukujuliste kuumvaltstorude külgede suurused jäävad vahemikku 40×40 kuni 400×400 mm ja seinapaksused 2,6 kuni 20 mm (standardi EN 10210 kohaselt).

Sele 1. Ruudukujulise toru geomeetria.

Ruudukujulise terastoru tähistus koosneb kolmest elemendist: standardijärgsest kuju nimetusest, profiili külgede kõrgusi ja seinapaksusi tähistavatest numbritest ning profiili materjali margitähisest. Näiteks, kui ruudukujulise profiili külgede kõrgus on 80 mm ja seina paksus on 4,0 mm ning nelikanttoru on valmistatud ehitusterasest S255 (voolavuspiir on minimaalselt 255 Mpa ning löögisitkus temperatuuril 0 ºC on vähemalt 27 J), siis õige tähis on Toru EN 10210 – 80x80x4 – S235J0H. Kasutatud tähis H näitab, et tegemist on õõnes (hollow) profiiliga. Standardi numbri järgi saame teada, kas nelikanttoru on toodetud külmvaltsimise (EN 10219) või kuumvaltsimise (EN 10210) teel.

Ikka veel võib kohata ka vanal standardis põhinevat tähistussüsteemi, kus tähistus algab koodiga, mis määrab ära nelikanttoru tüübi ja tootmise viisi. Sel puhul on kuumvaltstoru koodiks HFRHS (hot finished square or rectangular hollow section) ja külmvaltstoru koodiks CFRHS (cold finished square or retangular hollow section). Tähistuse näide: CFRHS – EN 10219 – S235J0H – 80x80x4.

Analoogsete mõõtmetega, vertikaalseina kõrgusega 40-300 mm ja paksusega 2,0-12,0 mm ning pikkusega 6-12 m ruudukujulised nelikanttorud toodetakse GOST-i 30245 järgi. Ruudukujuliste torude välimiste nurkade raadiused R on maksimaalselt võrdsed 3,6 T, kus T on nelikanttoru seina paksus. Tähistuse näide: ruudukujuline toru, külje kõrgusega 80 mm ja seina paksusega 5,0 mm tähistatakse kui 80x80x5 ГОСТ 30245-2003, kus tuleb lisada veel terase märgitähis.

Ristkülikukujulised kuum- ja külmvaltstorud on ristlõike poolest samad (vt Sele 2).

Ristkülikukujuliste külmvaltstorude külgede suurused on alates 38×19 kuni 400×300 mm ja seinapaksused 2,0 kuni 16 mm standardi EN 10219 kohaselt, ristkülikukujuliste kuumvaltstorude külgede suurused alates 50×30 kuni 500×300 mm ja seinapaksused 2,6 kuni 20 mm standardi EN 10210 kohaselt.

Sele 2. Ristkülikukujulise toru geomeetria.

Ristkülikukujulise toru tähistus erineb ruudukujulise nelikanttoru tähistusest ainult profiili mõõtmete (külgede suurused) poolest, nt Toru EN 10210 – 80x40x3,2 – S235J0H.

GOST-i 30245 kohaselt toodetakse ristkülikukujulised nelikanttorud vertikaalseinte kõrgustega alates 50×25 kuni 400×200 mm ja seinapaksusega 2,0-12,0 mm ning pikkusega 6-12 m. Ristkülikukujuliste torude välimiste nurkade raadiused R on maksimaalselt võrdsed 3,6 T, kus T on nelikanttoru seina paksus. Tähistuse näide: ristkülikukujuline toru mõõtmetega 160×40 mm ja seinapaksusega 7,0 mm tähistatakse kui 160x40x7 ГОСТ 30245-2003 kus tuleb lisada ka terase märgitähise.

Materjali tugevuse poolest erineval viisil toodetud nelikanttorud teineteisest praktiliselt ei erine ning külm- ja kuumvaltsitud profiilide tugevused (vastupanumomendid) on telgede suhtes samad. Praktilisest kogemusest lähtuvalt on külmvormitud profiilid paremate väsimusomadustega (vastupanu tsüklilisele koormamisele), mis tuleneb deformeerimisel tekkitava profiili pinna kalestumisest (work hardening). Kalestumine on metalli mehaaniliste omaduste muutmine (tugevuse ja kõvaduse suurendamine ning plastsuse ja sitkuse vähenemine) plastse külmdeformeerimise protsessi käigus.

Selede 3, 4 ja 5 abil on näidatud nelikanttorude kuju hälvete hindamise skeemid. Mõlema telje suhtes sirgjoonelisuse (e) kõrvalekalle standardsest suurusest (hälve) võib ulatada kuni 0,2 % profiili pikkusest või maksimaalselt kuni 3 mm pikkuse iga meetri kohta.

Selede 3, 4 ja 5 abil on näidatud nelikanttorude kuju hälvete hindamise skeemid. Mõlema telje suhtes sirgjoonelisuse (e) kõrvalekalle standardsest suurusest (hälve) võib ulatada kuni 0,2 % profiili pikkusest või maksimaalselt kuni 3 mm pikkuse iga meetri kohta.

Sele 3. Horisontaalse telje suhtes nelikanttoru sirgjoonelisuse hindamise skeem, standartide EN 10210 ja EN 10219 järgi.

Nelikanttoru nelinurkse kuju (squareness of side, nurk q) hälve võib olla 90º ±1º.

Sele 4. Vertikaalse telje suhtes nelikanttoru nelinurkse kuju hindamise skeem, standartide EN 10210 ja EN 10219 järgi.

Valtsimise teel nelikanttoru profiilil tekkitav väände deformatsioon (twist, V) võib ulatuda 2 mm pluss 0,5 mm iga jooksva meetri kohta.

Sele 5. Horisontaalse telje suhtes nelikanttoru vääne hindamise skeem, standartide EN 10210 ja EN 10219 järgi.

Nelikanttorude tarnetingimused ja nõudmised peavad vastama standardile EN 10210 kuumvaltsitud ja EN 10219 külmvalstitud profiilide puhul. Üldised nõudmised on mõlemal standardil samad. Profiilide pinnad võivad sisaldada valmistamistehnoloogiast tingitud defekte (tühikuid, muhke ja pikisooni), kui nelikantoru nõutud seinapaksus on tagatud. Loetletud defektid on lubatud valmistajal parandada lihvimise teel, kui profiilil säilib nõutud seinapaksus.

Nelikanttoru materjalide tähistustes võivad esineda järgmised elemendid:

 • S275JRH – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 275 MPa), mille löögisitkus temperatuuril 0 ºC on vähemalt 27 J ja H tähis näitab et tegemist on õõnes (hollow) profiiliga;
 • S235JR+AR – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 235 MPa), mille löögisitkus temperatuuril 20 ºC on vähemalt 27 J ehk JR ja AR näitab seda et profiil on väljastatud valtsitult;
 • S355J2H – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 355 MPa), mille löögisitkus temperatuuril -20 ºC on vähemalt 27 J ehk J2.

Ehitusterastele S235, S275 otsesed GOST-i vasted on St3ps,sp (Ст3пс,сп) ja St4ps,sp (Ст4пс,сп).

Sarnaselt muudele materjalidele on ka nelikanttorud Exmeti laos ümbritsevate keskkonnamõjude eest kaitsmiseks ning korrosiooni vältimiseks katuse all.


КАЛЬКУЛЯТОР
KALKULAATOR
CALCULATOR
LASKIN