Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

 • UPE Karp
 • UNP Karp
 • Ümartoru
 • Ümarraud Kalibreeritud
 • Ümarraud
 • U-Profiil
 • Nurkraud
 • Nelikanttoru
 • Nelikant
 • Lehtteras Kuumvalts
 • Lehtteras Külmvalts
 • Lattraud
 • IPE Tala
 • INP Tala
 • HEB Tala
 • HEA Tala
 • Armatuurraud

Nurkraud

Nurkraud on kuumvaltsimise või külmpainutamise teel toodetud profiil, mida kasutatakse enamasti kergete ja kiiresti paigaldatavatel nii ehitusobjektidel (mastid, raamid, tugielemendid) kui masinaehituse (raamide osad, rakised) elementidena. Nurkraua kasutamine võimaldab luua läbipaindumise suhtes jäiga konstruktsiooni, kus nurkprofiilide erinevad osad ühendatakse keevitamise või mehaaniliste kinnitusvahendite (poldid ja mutrid, needid, klambrid) abil.

Standardsed nurkprofiilid on valmistatud hästi keevitatavast mittelegeerkonstruktiooniterasest (süsiniku ekvivalendi arv on suhteliselt madal, nt. S235, S275, S355 jne. EN 10025 järgi) ning oma kuju poolest jagunevad need võrd- või erikülgseteks nurkprofiilideks. Kuumvaltsitud nurkprofiilide küljekõrgused jäävad vahemikku 20-250 mm ja seinapaksused vahemikku 3,0-35 mm (standardi EN 10056 kohaselt). Külmpainutatud nurkprofiile toodetakse küljekõrgustega 15-150 mm ja seinapaksusega 1,5-6,0 mm (standardi EN 10162 kohaselt). Nurkprofiilide normaalpikkused on 6-12 m.

Kuumvaltsitud nurkprofiilid jagunevad ristlõike poolest erikülgseteks (vt Sele 1) ja võrdkülgseteks (vt Sele 2) nurkprofiilideks.

Erikülgsete nurkprofiilide külgede kõrgused on alates 30×20 kuni 200×150 mm ja seinapaksused (t) 3,0-15 mm standardi EN 10056 kohaselt. Sisemine ümardusraadius R1 (R root) on ligilähedane seinapaksusele ehk R1 » t ja on alates 4-15 mm. Välimised ümardusraadiused R2 (R toe) on ligilähedased poolele seinapaksusest ehk R2 » t/2.

Sele 1. Kuumvaltsitud erikülgne nurkprofiil.

Võrdkülgsete nurkprofiilide külgede kõrgused on alates 20×20 kuni 250×250 mm ja seinapaksused 3,0-35 mm standardi EN 10056 kohaselt. R1 alates 3,5 kuni 18 mm. Sisemine ümardusraadius R1 (Rroot) on ligilähedane seinapaksusele ehk R1 » t ja välimised ümardusraadiused R2 (Rtoe) on ligilähedased poolele seinapaksusest ehk R2 » t/2.

Sele 2. Kuumvaltsitud võrdkülgne nurkprofiil.

Nurkprofiilide tähistus koosneb kolmest elemendist: profiili geomeetriat kirjeldavast koodist (L) koos standardi numbriga, külgseinte ja seinapaksuse mõõtmetest ja profiili materjali tähistusest. Näiteks, erikülgse nurkprofiili külgede kõrgustega 75 ja 50 mm ning sinapaksusega 6 mm, kui profiil on valmistatud ehitusterasest S235 (voolavuspiir on minimaalselt 235 MPa), mille löögisitkus temperatuuril 0 ºC on vähemalt 27 J, õige tähis on L EN 10056 – 75x50x6 – S235J0.

Analoogsete mõõtmetega erikülgsed nurkprofiilid külgede kõrgusega alates 26×16 kuni 200×125 mm ja seinapaksusega 3,0-16,0 mm, ning pikkusega alates 4-12 meetrit, valmistatakse ka GOST-i 8510 järgi. Tähistuse näide, erikülgse nurkprofiili külgede kõrgustega 100 mm ja 63 mm ja seinapaksusega 8 mm tähistatakse ainult numbriga ehk tähis on 10/6,5.

Võrdkülgsed nurkprofiilid külgede kõrgusega alates 20×20 kuni 250×250 mm ja seinapaksusega 2,0-35,0 mm, ning pikkusega alates 4-12 meetrit, valmistatakse ka GOST-i 8509 järgi. Tähistuse näide, võrdkülgse nurkprofiili külgede kõrgustega 160 mm ja seinapaksusega 14 mm tähistatakse ainult numbriga ehk tähis on 16.

Külmpainutatud nurkprofiilid samuti jagunevad ristlõike poolest erikülgseteks (vt. Sele 3) ja võrdkülgseteks (vt. Sele 4) nurkprofiilideks.

Erikülgsete külmpainutatud nurkprofiilide külgede kõrgused alates 20×15 kuni 150×140 mm ja seinapaksused (t) 1,5 kuni 6 mm standardi EN 10162 kohaselt. Sisemine ümardusraadius R:0,5 t kuni R:t.

Sele 3. Külmpainutatud erikülgne nurkprofiil.

Võrdkülgsete külmpainutatud nurkprofiilide külgede kõrgused alates 15×15 kuni 150×150 mm ja seinapaksused (t) 1,5-6 mm standardi EN 10162 kohaselt. Sisemine ümardusraadius R:0,5 t kuni R:t.

Sele 4. Külmpainutatud võrdkülgne nurkprofiil.

Külmpainutatud nurkprofiilide tähistus on analoogne kuumvaltsitud nurkprofiilidele ja on näiteks L 60/45×4, kus nurkprofiili küljed on 60 ja 45 mm, ja seinapaksus on 4 mm. Lisaks tähistuse lõppu võib olla lisatud ka profiilide servade tüübid, kas NK (mill edge) freesitud või GK (sheared edge) lõigatud stantsimise teel.

Materjali tugevuse poolest need nurkprofiilid teineteisest praktiliselt ei erine. Samuti ei erine nurkprofiilide tugevused (vastupanumomendid) telgede suhtes. Praktilisest kogemusest lähtuvalt on külmpainutatud nurkprofiilide väljanägemine parem, mis tuleneb deformeerimisel tekkitava toodete pinna kalestumisest (work hardening). Kalestumine on metalli mehaaniliste omaduste muutmine (tugevuse ja kõvaduse suurenemine ning plastsuse ja sitkuse vähenemine) plastse külmdeformeerimise protsessis.

Seledel 5 ja 6 on näidatud nurkprofiilide sirgjoonelise (q) ja (k) hindamise skeemid. Sirgjoonelisuse (q) kõrvalekalle standardsest suurusest (hälve) on 6 mm, nurkprofiilide külgede suurusega kuni 150 mm. Suuremate külgede suurustega profiilidel, alates 150 mm, sirgjoonelisuse suurus on 3 mm.

Sele 5. Horisontaalse telje suhtes nurkprofiili sirgjoonelisuse hindamise skeem (standardi EN 10056-2 järgi).

Külmpainutatud nurkprofiilide sirgjoonelisuse (q) hälve võib olla kuni 0,02% pikkuse järgi.

Sirgjoonelisuse (k) kõrvalekalle standardsest suurusest (hälve) on alates 1,0 kuni 3,0 mm sõltuvalt nurkprofiili külje suurusest.

Sele 6. Vertikaalse telje suhtes nurkprofiili sirgjoonelisuse hindamise skeem (standardi EN 10056-2 järgi).

Nurkprofiilide tarnetingimused ja nõudmised peavad kuumvaltsitud profiilide puhul vastama standardile EN 10056. Profiilide pinnad võivad sisaldada valmistamistehnoloogiast tingitud defekte (tühikud, muhke ja pikisooned) tingimusel, et tagatud on nurkpofiili nõutud seinapaksus. Ddefektid on lubatud tootjal kõrvaldada lihvimise teel, kui säilib profiili nõutud seinapaksus.

Sama kehtib ka külmpainutatud profiilide puhul. Lehttoorikute valtsimisest ja profiili painutamisest tingitud defektid (peamiselt pikisooned, seinapuksuste erinevused) on lubatud standardis EN 10162 toodud hälvete piirid.

Nurkprofiilide materjalide tähistustes võivad esineda järgmised elemendid:

 • S275JR+M – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 275 MPa), mille löögisitkus temperatuuril 0 ºC on vähemalt 27 J ja M tähis näitab et on teostatud termomehaaniline valtsimine;
 • S235JR+AR – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 235 MPa), mille löögisitkus temperatuuril 20 ºC on vähemalt 27 J ehk JR ja AR näitab seda et profiil on väljastatud valtsitult;
 • S355J2+N – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 355 MPa), mille löögisitkus temperatuuril -20 ºC on vähemalt 27 J ehk J2 ja N tähis näitab, et terasprofiil on normaliseeritud olekus või on normaliseerimisega valtsitud.

Ehitusterastele S235, S275 otsesed GOST-i vasted on St3ps,sp (Ст3пс,сп) ja St4ps,sp (Ст4пс,сп).

Sarnaselt muudele materjalidele on ka nurkprofiilid Exmeti laos ümbritsevate keskkonnamõjude eest kaitsmiseks ning korrosiooni vältimiseks katuse all.


КАЛЬКУЛЯТОР
KALKULAATOR
CALCULATOR
LASKIN