Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

 • UPE Karp
 • UNP Karp
 • Ümartoru
 • Ümarraud Kalibreeritud
 • Ümarraud
 • U-Profiil
 • Nurkraud
 • Nelikanttoru
 • Nelikant
 • Lehtteras Kuumvalts
 • Lehtteras Külmvalts
 • Lattraud
 • IPE Tala
 • INP Tala
 • HEB Tala
 • HEA Tala
 • Armatuurraud

U-Profiil

U-tala on külmvormimise või kokkukeevitamise teel toodetud profiil, mida kasutatakse eelkõige kiiresti paigaldatavate ning väände suhtes jäikustnõudvatel ehitusobjektidel (postid, lagede ja vahepõrandate tugi elemendid) ja ka masinaehituse (raamide osad, rakiste elemendid) elementidena, kus talade erinevad osad ühendatakse keevitamise või mehaanilise kinnitamise (poldid ja mutrid, needid, klambrid) teel.

Standardsed külmalt painutatud karptalad on valmistatud hästi keevitatavast mittelegeerkonstruktiooni- või madallegeerterasest (süsiniku ekvivalendi arv on suhteliselt madal, nt S235, S275, S355 jne. EN 10025 järgi), kõrgusega alates 15-210 mm ja seinapaksusega 1,5-6 mm (standardi EN 10162 järgi). Karptalade valmistatud normaalpikkused on alates 3-12 meetrit.

Karptalasid pakutakse kõrgusega alates 25-410 mm ja seinapaksusega 2-8 mm (standartide GOST 8278 (võrdkülgsed) ja GOST 8281 (erikülgsed) kohaselt). Karptalade valmistatud normaalpikkused on alates 3-11,8 meetrit.

Külmalt painutatud U-talad jagunevad ristlõike poolest võrdkülgseteks (vt Sele 1) ja erikülgseteks (vt Sele 2) taladeks. Sisemise raadiuse (R) tolerants on minimaalselt 0,5 mm või kuni 20 %.

Sele 1. Võrdkülgse U-tala geomeetria.

Sele 2. Erikülgse U-tala geomeetria.

Materjali tugevuse poolest võrd- ja erikülgsed U-talad teineteisest praktiliselt ei erine. Samas on neil erinevad tugevused (vastupanumomendid) telgede suhtes. Horisontaalse telje (x-x) suhtes karptala ülemist külgseina läbipainde tekitamise eesmärgil koormates (vt. sele 3) erinevust profiilide tugevuses ei esine. Vertikaalse telje (y-y) suhtes koormates, nt. painutades karptala vertikaalseina suhtes risti (vt. sele 4), võib sõltuvalt tala suurusest esineda erinevusi 15-25 % ulatuses. Sellisel juhul on paralleelvöödega karptala tugevusomadused paremad.

Selede 3 ja 4 on näidatud karptalade sirgjoonelisuse hindamise skeemid. Mõlema telje suhtes võib sirgjoonelisuse kõrvalekalle standardsest suurusest (hälve) ulatada kuni 0,002% profiili pikkusest. Külgseinte kumeruse hälve on minimaalselt 0,5 mm ja maksimaalselt 0,8% tala kõrgusest.

Sele 3. Horisontaalse telje suhtes U-tala sirgjoonelisuse hindamise skeem, standardi EN 10279 järgi.

Sele 4. Vertikaalse telje suhtes U-tala sirgjoonelisuse hindamise skeem, standardi EN 10279 järgi.

U-tala materjalide tähistustes võivad esineda järgmised elemendid:

 • S235JRG2 – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 235 MPa), mille löögisitkus temperatuuril 0 ºC on vähemalt 27 J ja G2 tähis näitab, et tegemist on terasega mis ei ole defektidest vaba.

Ehitusterastele S235, S275 otsesed GOST-i vasted on St3ps,sp (Ст3пс,сп) ja St4ps,sp (Ст4пс,сп).

Tähistuste näited:

U 50/100/50 x 5 S275JR – on võrdkülgse U-tala tähistus, kus mõlema külgseina laius on võrdne 50 mm, profiili kõrgus on 100 mm ja seinapaksus on 5 mm. Tala on valmistatud ehitusterasest;

U 30/50/40 x 3,5 S235JR – on erikülgse U-tala tähistus, kus on lühima külgseina laius (b1, vt Sele 2) on 30 mm, pikkema külgseina laius (b) võrdne 40 mm, profiili kõrgus on 50 mm ja seina paksus on 3,5 mm. Tala on valmistatud ehitusterasest.

Standardsete U-tala korrosiooni vältimiseks kindlasti tuleb seda kaitsta ümbritseva keskkonna mõjude eest.

Sarnaselt muudele materjalidele on ka U-talad Exmeti laos ümbritsevate keskkonnamõjude eest kaitsmiseks ning korrosiooni vältimiseks katuse all.


КАЛЬКУЛЯТОР
KALKULAATOR
CALCULATOR
LASKIN