Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

 • UPE Karp
 • UNP Karp
 • Ümartoru
 • Ümarraud Kalibreeritud
 • Ümarraud
 • U-Profiil
 • Nurkraud
 • Nelikanttoru
 • Nelikant
 • Lehtteras Kuumvalts
 • Lehtteras Külmvalts
 • Lattraud
 • IPE Tala
 • INP Tala
 • HEB Tala
 • HEA Tala
 • Armatuurraud

Ümarraud

ÜMARRAUD on kuumvaltsitud ümarakujulise ristlõikega profiil. Ümarprofiili enamasti kasutakse toorikuna pöördkujuliste detailide või konstruktsioonielementide valmistamisel. Ümarprofiilidest treimise, freesimise ja lihvimise teel lõiketöödeldatud detailid saab kasutada nii ehituses (tugielemendid, kinnituselemendid, tugivardad) kui ka masinaehituse (võllid, lattide osad, rakiste elemendid jne) elemendina, kus ümarakujulistest profiilidest valmistatud osi ühendatakse keevitamise või mehaanilise kinnitamise (poldid ja mutrid, needid, klambrid) teel.

Standardsed kuumvaltsitud ümarprofiilid on valmistatud hästi keevitatavast mittelegeerkonstruktiooniterasest (süsiniku ekvivalendi arv on suhteliselt madal, nt. S235, S275, S355 jne. EN 10025 järgi) või parendatud terasest (42CrMo4, 28Mn6, 37CrS4 jne. EN 10083 järgi), kus kuumvaltsitud ümarprofiilide läbimõõt d (vt. sele 1) vastab standardile EN 10060. Ümarprofiilid valmistatud normaalpikkused on alates 3 kuni 13 meetrit. Ümarprofiilide läbimõõt on alates 10 mm kuni 250 mm ja vastavad hälbed on ±0,4 kuni ±4,0 mm.

Sele 1. Ümarakujulise profiili geomeetria.

Ümarprofiili tähistus koosneb kolmest elemendist: kuju nimetusest standardi järgi; ümarprofiili läbimõõdust ning profiili materjali standardi numbrist ja margitähisest. Näiteks, ümarprofiili läbimõõt on 40 mm ning profiil on valmistatud ehitusterasest S235 (voolavuspiir on minimaalselt 235 MPa), mille löögisitkus temperatuuril 20 ºC on vähemalt 27 J, siis õige tähis on Ümarprofiil EN 10060 – 40×6000 M steel EN 10025 – S235JR. Kasutatud M tähis näitab et tegemist on vaikimisi toodetava pikkusega. Normaalpikkuses valmistatud ümarprofiil tähistatakse tähega M ja täppispikkused tähega E standardi EN 10060 kohaselt.

Analoogsete mõõtmetega, ümarprofiili läbimõõduga alates 5,0 mm kuni 270 mm valmistatakse ka GOST-i 2590 järgi. Tavalise valtsimise kvaliteediga ümarprofiilide läbimõõtude vastavad hälbed on ±0,4 mm ja ±6,0 mm Ümarprofiilid valmistatud normaalpikkused on alates 2 kuni 12 meetrit. Telje suhtes sirgjoonelisuse kõrvalekalle standardsest suurusest (hälve) võib ulatada kuni 0,5 % profiili pikkuse järgi läbimõõtudel 25 kuni 200 mm, vastavuses IV sirgjoonelisuse klassiga.

Materjali tugevuse poolest ümarprofiilide tugevused (vastupanumomendid) telgede suhtes on võrdsed, sümmeetrilise kuju tõttu. Ümarprofiili koormates tekkib läbipaine (vt. sele 2). Võrreldes sama läbimõõduga ja kõige suurema seinapaksusega ümartoru profiiliga on ümarprofiilil jooksva meetri mass umbes 1,5 korda suurem ja vastupanu paindele (jäikus) on 20% võrra suurem.

Selel 2 on näidatud ümarprofiilide sirgjoonelisuse hindamise skeemid. Telje suhtes sirgjoonelisuse kõrvalekalle standardsest suurusest (hälve) võib ulatada kuni 0,4 % profiili pikkuse järgi läbimõõtudel 25 kuni 80 mm. Ümar profiilidele läbimõõduga 80 kuni 250 mm on hälve kuni 0,25 % profiili pikkuse järgi. Profiilidel läbimõõduga alla 25 mm sirgjoonelisuse hälve ei ole EN 10060 standardiga määratletud.

Sele 2. Horisontaalse telje suhtes ümarprofiili sirgjoonelisuse hindamise skeem, standardi EN 10060 järgi.

Standardsete ümarprofiili materjalide tähistustes võivad esineda järgmised elemendid:

 • S235JR+AR – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 235 MPa), mille löögisitkus temperatuuril 20 ºC on vähemalt 27 J ehk JR ja AR näitab seda et profiil on väljastatud valtsitult;
 • S355J0+AR – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 355 MPa), mille löögisitkus temperatuuril 0 ºC on vähemalt 27 J ehk J0;
 • S355J2+M – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 355 MPa), mille löögisitkus temperatuuril -20 ºC on vähemalt 27 J ehk J2 ja M tähis näitab et on teostatud termomehaaniline valtsimine;
 • S235J2G2 – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 235 MPa), mille löögisitkus temperatuuril -20 ºC on vähemalt 27 J ja G2 tähis näitab et tegemist on terasega mis ei ole defektidest vaba või štrip teras (riba teras).

Ehitusterastele S235, S275 otsesed GOST-i vasted on St3ps,sp (Ст3пс,сп) ja St4ps,sp (Ст4пс,сп).

Exmeti laos olev ümarprofiil on korrosiooni vältimiseks ja ümbritseva keskkonna mõjude eest kaitsmiseks paigutatud kinnisesse laoruumi.


КАЛЬКУЛЯТОР
KALKULAATOR
CALCULATOR
LASKIN