Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

 • UPE Karp
 • UNP Karp
 • Ümartoru
 • Ümarraud Kalibreeritud
 • Ümarraud
 • U-Profiil
 • Nurkraud
 • Nelikanttoru
 • Nelikant
 • Lehtteras Kuumvalts
 • Lehtteras Külmvalts
 • Lattraud
 • IPE Tala
 • INP Tala
 • HEB Tala
 • HEA Tala
 • Armatuurraud

ÜMARTORU

ÜMARTORUD on valtsitud terasribast kuum- või külmpainutatud ja piki- või spiraalkeevitatud, ümarakujulise ristlõikega õõnes profiil. Vaatamata ümartoru ristlõike väikesele massile tagab profiil suhteliselt kõrge jäikuse, mistõttu leiavad ümartorud laialdast kasutamist nii ehituses (postide, lagede ja vahepõrandate tugielementidena) kui ka masinaehituses (raamide osade, rakiste elemendide, õõneskehade elementidena). Torude erinevad osad ühendatakse keevitamise või mehaaniliste kinnitusvahendite (poldid ja mutrid, needid, klambrid jne) abil.

Standardsed kuum- ja külmvaltsitud ümartoru profiilid on valmistatud hästi keevitatavast mittelegeer- ja peenterakonstruktsiooniterasest (süsiniku ekvivalendi arv on suhteliselt madal, nt S235, S275, S355 jne. EN 10025 järgi või P275N, P355NH jne. EN 10028-3 järgi). Ümartoru ristlõike geomeetria on esitatud selel 1, kus D on välisläbimõõt ja T seinapaksus). Ümartorude normaalpikkused jäävad vahemikku 4 kuni 16 meetrit. Kuumvaltsitud ümartorude välisläbimõõdud on vahemikus 21,3 kuni 1219 mm ning vastavad hälbed on ±1% (minimaalselt ±0,5 mm), kuid mitte rohkem kui ±10 mm ning seinapaksused on 2,3 kuni 25 mm (vastavalt standardile EN 10210). Külmvaltsitud ümartorude välisläbimõõt on alates 21,3 kuni 1219 mm ja vastavad hälbed on ±1% (minimaalselt ±0,5 mm) kuid mitte rohkem kui ±10 mm ning seinapaksused on 2,0 kuni 25 mm (vastavalt standardile EN 10219).

Sele 1. Ümartoru geomeetria.

Ümartoru tähistus koosneb kolmest elemendist: kuju nimetusest ja standardi numbrist; ümartoru materjali margitähisest ja ümartoru profiili läbimõõdust ning seinapaksusest. Näiteks, ümartoru profiili välisläbimõõt on 88,9 mm ja seinapaksus on 4,0 mm ning profiil on valmistatud normaliseeritud ehitusterasest S355 (voolavuspiir on minimaalselt 355 MPa), siis õige tähis on Ümartoru EN 10210 – S355NH – 88,9×2.

Analoogsete mõõtudega ümartorud välisläbimõõduga alates 20,0 kuni 550 mm ja seinapaksusega vastavalt 2,5 ja kuni 75 mm valmistatakse ka GOST-i 8732 (kuumvaltsitud) järgi. Välisläbimõõduga alates 5,0 kuni 170 mm ja seinapaksusega 0,3 kuni 24 mm GOST-i 8734 (külmvaltsitud) järgi. Kuum- ja külmvaltsitud ümartorude läbimõõtude vastavad hälbed tavalise valtsimise kvaliteedi puhul on maksimaalselt ±1,25 % ja ±0,8 %. Kuumvaltsistud ümartorud valmistakse normaalpikkusega 4 kuni 12,5 meetrit ning külmvaltsistud ümartorud normaalpikkusega 1,5 kuni 11,5 meetrit. Sirgjoonelisuse kõrvalekalle telje suhtes standardsest suurusest (hälve) võib kuumvaltsitud toru puhul ulatada kuni 4,0 mm jooksva meetri pikkuse kohta (seinapaksusel üle 30 mm) ning külmvaltsitud toru puhul välisläbimõõduga 4 kuni 8 mm võib sirgjoonelisuse kõrvalekalle olla maksimaalselt 3,0 mm.

GOST-i järgne tähistus koosneb neljast elemendist: profiili tüübi nimetus (труба ehk toru); välisläbimõõdust, seinapaksusest ja pikkusest; ümartoru standardi numbrist ja tarnetingimuste tähisest koos vastava standardi numbriga (ГОСТ 8731 või 8733). Näiteks, tähis „Труба 70х3,5х6000 ГОСТ 8732-78 – В 40Х ГОСТ 8731-74” tähendab, et tegemist on kuumvaltsitud ümartoru profiiliga välisläbimõõduga 70 mm, seinapaksusega 3,5 mm ja pikkusega 6 meetrit, ning profiili materjaliks on teras 40X standardis GOST 8731-74 toodud omadustega (tähis „B”).

Eraldi GOST-ga 10704-10707 on reglementeeritud piki- ja spiraalkeevitatud torude mõõdud – välisläbimõõduga alates 10 mm (seinapaksusega 1,0 mm) kuni 1420 mm (seinapaksusega 20 mm) pikikeevitatud torud (GOST 10704-91 järgi) ning välisläbimõõduga 5 mm (seinapaksusega 0,5 mm) kuni 110 mm (seinapaksusega 5 mm) spiraalkeevitatud torud (GOST 10707-80 järgi). Tavalise valtsimise kvaliteediga pikikeevitatud ümartorude läbimõõtude vastavad hälbed on maksimaalselt ±4,0 mm ja spiraalkeevitatud torudel on kuni ±0,75 %. Telje suhtes sirgjoonelisuse kõrvalekalle standardsest suurusest (hälve) võib ulatada piki- ja spiraalkeevitatud torudel kuni 1,5 mm jooksva meetri pikkuse kohta. Pikikeevitatud ümartoru valmistakse normaalpikkusega 6 kuni 12 meetrit ja spiraalkeevitatud ümartoru valmistakse normaalpikkusega 3 kuni 9 meetrit.

Pikikeevitatud torude tähis standardi GOST 10705 järgi on sarnane ülal toodud ümartorudega. Pisut erinevalt tähistatakse GOST 10707-80 järgi spiraalkeevitatud torusid: tähis „Труба 20х2х6000 – Б – 10 ГОСТ 10707-80” tähendab, et tegemist on spiraalkeevitatud ümartoru profiiliga, mille välisläbimõõt on 20 mm, seina paksus 2 mm, pikkus 6 m ning profiili materjaliks on teras 10 standardis GOST 10707-80 toodud omadustega (tähis „Б” määrab terase kvaliteedi).

Materjali tugevuse poolest on ümartoru vastupanumomendid sümmeetrilise kuju tõttu telgede suhtes võrdsed,. Ümartoru profiili koormates tekib läbipaine (vt sele 2). Võrreldes sama läbimõõduga ümarprofiiliga on ümartoru jooksva meetri mass umbes 1,5 korda väiksem ent vastupanu paindele (jäikus) on seejuures vaid 20% võrra väiksem. Selel 2 on näidatud ümartorude sirgjoonelisuse hindamise skeem. Telje suhtes sirgjoonelisuse kõrvalekalle standardsest suurusest (hälve) võib nii kuum- kui ka külmvaltsitud torude puhul ulatada kuni 0,2 % profiili kogu pikkusest, kuid mitte rohkem kui 3 mm iga jooksva meetri kohta.

Sele 2. Horisontaalse telje suhtes ümartoru profiili sirgjoonelisuse hindamise skeem, standardite EN 10210 ja EN 10219 järgi.

Standardsete ümartoru profiili materjalide tähistustes võivad esineda järgmised elemendid:

 • S235J2H – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 235 MPa), mille löögisitkus temperatuuril -20 ºC on vähemalt 27 J ehk J2. Seejuurest näitab H, et tegemist on õõnes profiiliga (toru);
 • P355NH – peenterakonstruktsiooniteras (voolavuspiir on minimaalselt 355 MPa) ja N tähis näitab seda, et materjal on normaliseeritud;
 • S400QLH – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 400 MPa), kus Q näitab materjali peeneteralist struktuuri ja L tähistab löögisitkust vähemalt 27 J temperatuuril -50 ºC;
 • S275NLH – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 275 MPa), mille löögisitkus temperatuuril -50 ºC on vähemalt 27 J ja N näitab, et materjal on normaliseeritud.

Ehitusterastele S235, S275 otsesed GOST-i vasted on St3ps,sp (Ст3пс,сп) ja St4ps,sp (Ст4пс,сп).

Sarnaselt muudele materjalidele on ka ümartorud korrosiooni vältimiseks Exmeti laos täielikult kaetud.


КАЛЬКУЛЯТОР
KALKULAATOR
CALCULATOR
LASKIN