NURKRAUD

NURKRAUD

Nurkraud on kuumvaltsimise või külmpainutamise teel toodetud profiil.

Exmet OÜ pakub laost nurkraudu järgmiselt:

20 × 20 – 200 × 200

Mark: S235, S355 (vastavad Euroopa Liidu standardile EN10025)

Standardpikkus: 6000 mm ja 12 000 mm

S275JR+M – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 275 MPa), mille löögisitkus temperatuuril 0 °C on vähemalt 27 J ja tähis M näitab, et on termomehaaniliselt valtsitud;

S235JR+AR – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 235 MPa), mille löögisitkus temperatuuril 20 °C on vähemalt 27 J ehk JR ja tähis AR näitab, et profiil on väljastatud valtsitult;

S355J2+N – ehitusteras (voolavuspiir on minimaalselt 355 MPa), mille löögisitkus temperatuuril –20 °C on vähemalt 27 J ehk J2 ja tähis N näitab, et terasprofiil on normaliseeritud olekus või on normaliseerimisega valtsitud.

ERIMÕÕDUS TOOTED

Kui laos ei ole teile sobivat valikut, võtke erimõõdulise toote tellimiseks meiega ühendust.